Aţi dori să citiţi acest articol în Română

A bentlakás jelenleg felújítás alatt van!

  A bentlakás olyan tanulók elhelyezését biztosítja, akik tanulmányaikat a Fogarasy Mihály Műszaki Líceumban végzik. Ezen kívül, a helyek függvényében, más tanulókat, egyetemistákat is befogad. Elősegíti a diákok önképzését, művelődésüket, testedzésüket, a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltését. A heti program az igények figyelembevételével, a tanulás és pihenés biztosításával állítódik össze. A bentlakás kapcsolatot tart a szülőkkel, az iskolával, más szervezetekkel. A bentlakás a helyek és program függvényében helyet biztosít különböző bel-, és külföldi csoportoknak. A helyfoglalással kapcsolatban a titkárságon kell érdeklődni. 

A bentlakásban három szint működik: 

A földszint a turisták befogadására van előkészítve, 40 személy számára, + 2 vendégszobával, hideg-meleg víz biztosítva napi 24 órát.
I. emelet: 9 szoba fiúknak, összesen 72 hely.
II. emelet: 9 szoba lányoknak, összesen 72 hely.

A földszinten egy, 60 tanuló befogadására képes klub van. Emeletenként egy-egy tanulóterem 35 személy részére. A Bentlakás előtt sportpálya és tornaterem biztosítja a kikapcsolódást.

Házirend

A bentlakás valamennyi dolgozója, az ifjúsági és Diáktanács legfontosabb feladatának tekinti, hogy tanuló ifjúságunk kulturált, humanizmussal felvértezett, szülőföldjét szerető, munkáját becsülő és szakmáját kiválóan végző, a közéletben is önzetlenül is példamutatóan tevékenykedő felnőtté váljon az itt eltöltött évek alatt. E cél érdekében egységes szerkezetbe foglaljuk a bentlakás életének és működésének legfontosabb szabályait, a tanulók jogait , kötelességeit, s azokat a – mindenki számára kötelező érvényű – tilalmakat, amelyek védeni kívánják a közösség és az egyén természetes és alapvető érdekeit. 

Napirend 

06:30 – 06:45 – ébresztő
06:45 – 07:00 – tisztálkodás, rendtartás
07:00 – 07:30 – felszerelések áttekintése, ismétlés
07:30 – 08:00 – reggeli
08:00 – 14:15 – részvétel az iskolai munkában
13:30 – 15:00 – ebéd
15:00 – 16:00 – szabad foglalkozás
16:00 – 18:45 – szilencium
19:00 – 20:00 – vacsora
20:00 – 22:00 – szabad foglalkozás
22:00 – 06:30 –  villanyoltás, esetleg tv-nézés
(max. 23:00-ig)


A napirend megváltoztatása a diákok kezdeményezésre, a bentlakásvezető jóváhagyásával történhet.

Bentlakás-vezető:
Balla Attila