Iskolánk története


Aţi dori să citiţi acest articol în Română

Iskolánk > Múltja

A gyergyói szakoktatás létrejötte a fafeldolgozással áll összefüggésben. Orbán Balázs a szakiskola megalakulását 1783-ra tette és az írta: 


„Alig van Székelyföldnek szebb hívatású és üdvösebb irányú intézete, mint ezen legelső, s fájdalom, még mindig csak egyedüli ipartanodája.“  

Iskolabemutató film 2021

Az iskola első hivatalos említése viszont 1874-ből származik, a település elöljáróságának az Ipartestülethez írt leveléből.

Az iskolánk épülete 1876-ban épült Fogarasy Mihály gyergyószentmiklósi születésű erdélyi püspök adományából. Ekkor katolikus lánynevelő intézet volt, ahol már megfelelő szakmákat is tanítottak a lányoknak. Közben a szakoktatás is fejlődött: 1874 és 1944 között 4701-en végeztek asztalos, cipész, villanyszerelő, fényképész, órás, mészáros, ács és más szakokon.

A II. világháború után, a kommunista rendszer államosította a katolikus iskolát, 1950-ben költözött a szakiskola a Fogarasy püspök által építtetett iskolába. A nehézségek ellenére a fejlesztés, építkezés folytatódott: tornaterem, bentlakás, műhelyek készültek. 1874 és 1974 között több, mint 10.000-en végeztek a szakiskolában. 2003-ban a katolikus egyház visszakapta az épületet. 2006-tól harmóniában működik együtt a szakoktatás és a teológiai oktatás (az egyetlen ilyen párosítás Erdélyben).

Jelenleg a városi és megyei önkormányzattal, a helyi vállalkozásokkal együttműködve a kor elvárásainak megfelelően fejlesztjük az iskolát, így lett lehetőség rá, hogy elinduljon a mechatronika szak.