Belső
rendszabályzat

Megtekinti az eredeti oldalon?

Iskolánk > Belső rendszabályzat

REGULAMENT INTERN

2020-2021


Cuprins:

Titlul 1- Dispoziţii generale

Titlul 2- Organizarea unităţilor de învăţământ

Titlul 3- Managementul unităţilor de învăţământ

Titlul 4- Personalul unităţilor de învăţământ

Titlul 5- Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice

Titlul 6- Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic

Titlul 7- Elevii

Titlul 8- Evaluarea unităţilor de învăţământ

Titlul 9- Partenerii educaţionali

Titlul 10- Dispoziţii tranzitorii şi finale


PDF letöltése
Final Regulamentul de ordine interioară 2021-2022