Líceum> Mechatronika

Mechatronikai technikus
(Tehnician mecatronist)

Helyek száma: 12

Képzés időtartama: 4 év

A szak leírása:


 • A mechatronikát mint új tudományágat közel 30-40 éve alkalmazzák a fejlett ipari országokban, és három, eredetileg egymástól független szakterület szerves összekapcsolódásának a megtestesítője. Az Európai Közösség által elfogadott definíció szerint: ,,A mechatronika a gépészet, az elektronika és az intelligens számítógépes irányítás egymás hatását erősítő integrációja a gyártmányok és a folyamatok tervezésében és létrehozásában.''

 • A mechatronika szó a mechanika és az elektrotechnika összevonásából keletkezett. A mindennapi életünk is tele van olyan berendezésekkel, amelyekben a villamos energia mechanikai elemeket működtet. A modern eszközökben már kapcsolódik hozzá a számítógépes irányítás, tehát a működtetéshez legtöbbször csak az emberi felügyelet, nem a közreműködés szükséges.

 • A mechatronika mint új tudomány és felhasználási terület egyre jobban igényli azoknak a szakembereknek a képzését, akik mindhárom tudomány alapjait elsajátították. A mechatronikai technikus számos részterületről kap képzést, ismereteket, mint például:

 • a gépészet oldaláról a mechanika, pneumatika, hidraulika, hajtások

 • az elektrotechnika oldaláról az irányítástechnika, villamos hálózatok

 • az elektronika területéről az analógrendszerek, jeladók, kisfeszültségű hálózatok, erősítők.

 • az informatikát pedig a hardver és szoftver elemek képviselik.


Neked ajánljuk, ha...

 • szereted a gépeket, gépsorokat szerelni, javítani, működésüket megismerni, megérteni, hibáikat kiküszöbölni

 • kíváncsi vagy a körülöttünk található műszaki tárgyak energiaforrásaira

 • kedveled azokat a műszaki problémákat, amelyeknek az elméleti megoldása a gyakorlatba is átvihető

 • szívesen végzel aprólékos szerelői tevékenységet

 • érdekelnek a számokkal kifejezhető összefüggések

 • nyitott vagy a technikai újdonságokra


Tudod-e, hogy...

A mechatronikai technikus, műszerész feladata nagyon széles skálán mozog:

 • a mesterséges intelligenciával ellátott berendezések üzembe helyezése és üzemeltetése

 • ellenőrző, illetve vezérlő funkciókat lát el

 • a műszaki rendszerek dokumentációjának értelmezése és alkalmazása

 • a karbantartáshoz kapcsolódó műszaki leírások önálló értelmezése és felhasználása

 • szerelési feladatok ellátása

 • a mechatronikai rendszerek vezérlése, vészleállítási és újraindítási beállítások elvégzése, hibajelzések értelmezése,

 • méréseket, ellenőrzéseket végez, műszeres hiba meghatározást és hibajavítást végez, munkájához digitális eszközöket használ

 • a berendezések elektromos és gépészeti részeit összeköti

 • a szakterületén ismeri a berendezések szoftvereit

Elhelyezkedési lehetőségek


Az utóbbi években a mechatronika az élet minden területén jelen van, mint például:

 • ipari alkalmazások: ipari robotok, gyártósorok, CNC forgácsoló gépek, stb.,

 • egyéb: szórakoztató elektronika, opto-mechatronika, orvostudomány, bio-mechatronika, jármű-mechatronika, épület-mechatronika, robotika, közlekedés, háztartási berendezések.

 • A fenti felsorolásból látható, hogy az elhelyezkedési lehetőségek palettája nagyon széles. Városunkban és környékünkön is, a különböző cégeknél már egyre nagyobb az igény a mechatronikai ismeretekkel rendelkező technikus alkalmazására.


Főbb tantárgyak

A tanulók a szakképzés során moduláris rendszerben tanulnak, ami azt jelenti, hogy a mechatronikához kapcsolódó minden ismerettel a megfelelő szinten találkoznak. A modulok jól meghatározott módon és sorrendben követik egymást, kiegészítve és egymásra épülve járulnak a mechatronikai technikus szakmai képzéséhez.

 • 9. osztály: műszaki rajz, általános lakatosság, gépelemek, műhelygyakorlat

 • 10. osztály: gépelemek ábrázolása, méréstan, mechanikai kötések, műhelygyakorlat

 • 11. osztály: összeszerelési rajz, számítógépes tervezés, mechatronikai alapismeretek, mechatronikai szerelések, közlőművek és mechanizmusok, műhelygyakorlat

 • 12. osztály: termelésszervezés, mechatronikai rendszerek hajtása, mechatronikai rendszerek szervizelése, elektronika, hidraulika, pneumatika, gépek, berendezések, felszerelések, műhelygyakorlat

Képzés időtartama, formája:

 • A mechatronikai technikus líceumi képzése 4 iskolai tanévet foglal magába, amelynek végén az általános műveltségi tantárgyakból (román, magyar, idegen nyelv, matematika, informatika, választott tantárgy) érettségi vizsgát tehet a tanuló, és egy sikeres szakvizsga után megkapja a képzést igazoló szakképesítést. A képzés során az elméleti oktatás mellett nagy jelentőséggel bír a gyakorlati oktatás is. Ez heti gyakorlatból (2-3 óra hetente a különböző évfolyamokon) és év végén a sűrített gyakorlatból (3-5 hét a különböző évfolyamokon) tevődik össze, amelyeket az iskola jól felszerelt mechatronikai tanműhelyében, szükség esetén szakcégeknél végeznek a diákok. A gyakorlati képzéshez az iskola rendelkezik számítógép vezérlésű megmunkáló gépekkel, valamint egy mechatronikai laboratóriummal.

A beíratkozási dossziéba a következő íratok szükségesek:

 • Beiratkozási kérelem (cerere de înscriere)
  Letöltés itt

 • Személyi igazolvány -másolat

 • Születési bizonyítvány - másolat

 • Szülők személyi igazolványa - másolat

 • Orvosi igazoláseredeti

 • Az V-VIII. osztályos Anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) - eredeti

 • Karton mappa (dosar plic)