Líceum> Római katolikus teológia

Római katolikus teológia
(Teologie romano-catolică)

Helyek száma: 12

Képzés időtartama: 4 év

A szak leírása:

 • A római katolikus teológia szak humán beállítottságú képzést nyújt a diákoknak, egyben biztosítja a keresztény értékek megismertetését, a szociális érzékenység erősítését, nagy szerepet játszik az erkölcsös magatartásformák kialakításában, ugyanis a keresztény élet értékét közvetíti az itt tanuló székely ifjúság számára. A mindennapi élet Isten nélkül elképzelhetetlen.

 • A tanított teológia tantárgyak ennek szolgálatában állnak. Megismerni Istent, az Ő tanítását korunk nagy kihívása. Vallási értékeinket megőrizni elsődleges feladataink közé tartozik. A már meglévő ismereteinket bővíteni, és ezáltal másokat elvezetni az erkölcsös életre lelkiismereti kötelességünk. Segítségünkre vannak ebben a lelki vezetők, akik iskolánk tanárai mellett szívesen foglalkoznak a diákokkal.

 • A vallási élet mélységeibe vezetnek be a spirituális, liturgia, alapvető hittan, szentek élete és a többi úgynevezett “szaktantárgy”, a humán szakoknak megfelelő tantárgyak hasonló képzettséget adnak, mint más ilyen területen létező szakok: történelem, művészettörténet, filozófia stb.

 • Fontosnak tartjuk a katolikus nevelést elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Tanulóink lelki napokon vesznek részt havonta egy alkalommal, amelyeket teológiai képzettséggel rendelkező személyek tartanak.

 • A szociális érzékenység kialakítása érdekében figyelünk a mások felé való nyitottság, az empátia, a segítőkészség fokozott erősítésére. Ennek érdekében szociális otthonokkal tartunk fenn rendszeres kapcsolatot, közös tevékenységek szervezését vállaljuk fel tanulóinkkal. Érzékennyé tenni a környezetünk problémái iránt másokat is, ez már természetes lesz a négy év elvégzése után.

 • Az itt szerzett szociális-karitatív képességek egy tudásalapú társadalom követelményeivel összhangban állnak. A teológia Istenről beszélve az emberről is tanít. Rámutat, hogy az isteni igazságok az emberi élet alapjai.


Neked ajánljuk, ha...

 • szereted az embereket, szeretsz velük foglalkozni

 • szeretnéd jobbá tenni a környezetedet

 • olyan egyetemre szeretnél menni, ahol a humán tantárgyak fontosak

 • saját életedet példaként szeretnéd mások elé állítani

 • német, angol nyelvet szívesen tanulnád tovább latinnal kiegészítve

 • a matek nehezen megy, (itt nem érettségi tantárgy), nem szeretnél abból érettségizniTudod-e, hogy…

 • A reál szakokhoz képest plusz magyar, román, földrajz, történelem órák segítenek az érettségire való felkészülésben.

 • Tovább tanulhatsz a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudomány Egyetem teológia szakán.

 • A XI-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Országos vallás tantárgyolimpián I., II. vagy III. helyezést elért, érettségi diplomával rendelkező jelentkezők 10-es bejutási jegyet kapnak a felvételin. Ha választasz egy másik szakot, például történelem, szociológia, nyelvek akkor az egyetem átvállalja a tandíjat.

 • Lehetsz vallástanár, BA-diploma feljogosít az iskolai hitoktatásra, állami és egyházi valamint szociális intézményekben való munkára. Bármely egyházi intézményben az ott szerzett diploma előnyt jelent. Lehetsz magyar- vagy történelemtanár.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Vallástanár (iskolai hitoktató, katekéta), szociális munkás, egyházi intézmények munkatársa, valamint a társszak megfelelő tanára.

Főbb tantárgyak:

 • A magyar, román, angol, német, történelem, földrajz, biblikum (ószövetség, újszövetség) latin, spirituális, fundamentális hittan, rajz, zene, T.I.C., mind a négy évfolyamon végigkísér.Képzés időtartama, formája:

 • A teológia líceumi szak 4 iskolai tanévet foglal magában, amelynek végén érettségi vizsgát tehetnek a tanulók az általános műveltségi tantárgyakból román, magyar, történelem, angol, T.I.C és választható tantárgyból (földrajz, filozófia, pszichológia, gazdaságtan, logika)

 • Beiratkozási időszak: 7. június 2021 - 14. június 2021

 • Felvételi: 15. június 2021 - 18. június 2021

 • Eredmények kifüggesztése: -18 június 2021

 • Hivatalos dokumentum letöltése